Telefon
telefon: 61 853 80 37
E-mail
facebook google + goldenline

Zmiany w uprawnieniach do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych

 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym z dnia 15.12.2017  imienne zezwolenia tzw. uprawnienia wewnątrzzakładowe stracą ważność.*

 

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym  również prowadzonych oraz specjalizowanych będzie możliwa na podstawie uprawnień wydanych tylko przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych szkoleń przygotowujących do egzaminu przed Komisją UDT.

Kursy są skierowane do osób, które posiadają imienne zezwolenia oraz osób, które nie miały do tej pory uprawnień.

 

W celu poznania szczegółowej oferty zachęcamy do kontaktu z naszym Ośrodkiem Doskonalenia Kadr SIMP w Poznaniu

 

 


* Imienne zezwolenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U.poz. 650 oraz z 2003 r. poz. 603):

1) wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;

2) wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.;

3) wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Copyright by ODKSIMP