Ośrodek Doskonalenia Kadr Such documents have not been recognized as being legally binding, nor are they intended to be. The introduction of the home video and Internet saw a boom in the worldwide porn industry that generates billions of dollars annually. Many of these activities might be based on rape. By comparison, gonzo pornography puts the camera right into the action, often with one or more of the participants both filming and performing sexual acts, without the usual separation between camera and performers seen in conventional porn and cinema. Crush pornography features objects being crushed by an actress or actor, who generally plays an overtly dominant role. A person may be sexually penetrated multiple times simultaneously. Yaoi male homosexual hentai designed celeb porn tapes to appeal to women and men. Some masturbate only using pressure applied to the clitoris without direct contact, for example by pressing the palm or ball of the hand against underwear or other clothing. Threesome or 3some pornography features one man and two women . Clothed female, naked male pornography features naked men and clothed women; typically, the women humiliate and abuse the men or perform fellatio and/or handjobs on the men. As well as traditional attraction, the topic also incorporates feederism and gaining, where sexual gratification is obtained via the process of gaining body fat. These include gently sucking and tugging on the scrotum and use of lips to ensure minimal contact with their teeth. Such grounds and even the definition of pornography have differed in various historical, cultural, and national contexts. Breast fetishism is a paraphilic sexual interest focused on female breasts . Women with women Main article: Lesbianism in erotica: Lesbianism in contemporary pornography Lesbian or girl-girl pornography features women engaged in sex together, but is typically aimed at a male audience. The study also found that participants reacted positively to a much wider range of figures than a control group, even rating emaciated figures higher. SIMPPoznań

Profesjonalne szkolenia cenione od ponad 50 lat
61 853 80 37, biuro@odksimp.pl

Uprawnienia Gazowe - Gr. III

Kurs na Uprawnienia Gazowe gr III

Celem kursu

jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia energetyczne z gr III (dozór lub/i eksploatacje)

 

Uczestnicy kursu:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą wykonywać pracę przy dozorze i/lub eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe:

1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;

2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie;

3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;

4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);

5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);

6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;

7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa;

8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;                                             gr III

9. turbiny gazowe;

10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 -9.

 

Zakres uprawnień: może obejmować: obsługę, konserwację, remonty, montaż i prace kontrolno-pomiarowe

 

Wymagania:                                         

-ukończone 18 lat

-wykształcenie co najmniej podstawowe lub gimnazjalne.

 

Czas trwania: 1 dzień                                                                                                                                                                                  

 

Egzamin kwalifikacyjny: Szkolenie zakończone jest egzaminem kwalifikacyjnym. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne ważne przez 5 lat.

 

W celu poznania szczegółów oferty (termin szkolenia, kosztów, czasu trwania) prosimy o kontakt.

 

Szkolenia dla Firm:

  • Przy zgłoszeniach grupowych na kurs, gwarantujemy atrakcyjne rabaty.
  • Nasz Ośrodek zajmuję się kompleksową organizacją szkolenia
  • Zajęcia odbywają się na terenie zleceniodawcy lub w innym dogodnym miejscu dla klienta
  • Koszt szkolenia ustalamy indywidualnie z klientem

 

 

uprawnienia energetyczne, kurs gazowy, uprawnienia gazowe, gr III, uprawnienia gazowe, egzamin enegetyczny

Informacje dodatkowe

  • Terminy: 22.09.2014