Telefon
telefon: 61 853 80 37
E-mail
facebook google + goldenline
Uprawnienia Energetyczne Gazowe GR 3 Dozór i Eksploatacja

Uprawnienia Gazowe Gr 3 Dozór i Eksploatacja – Szkolenia.

Najbliższy termin szkolenia na uprawnienia gazowe : 30.01.2020

Zdobądź z nami uprawnienia w jeden dzień.

 

Zapisy na szkolenie na uprawnienia gazowe

 • telefonicznie: 61 8 53 80 37 lub 728 339 309
 • mailowo: magda.chojnicka@odksimp.pl
 • osobiście w biurze ODK SIMP w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 5/9 p. 215

Szkolenia na Uprawnienia Energetyczne gr III  Dozór i Eksploatacja mają na celu przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego na odpowiednie uprawnienia. Kurs na Uprawnienia Gazowe zakończony jest egzaminem kwalifikacyjnym. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania świadectwa kwalifikacyjnego ważnego przez 5 lat. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą wykonywać prace przy dozorze i/lub eksploatacji rządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Miejsce szkolenia:

 • Kurs organizujemy w naszym Ośrodku szkoleniowym w Poznaniu

Czas trwania:

 • kurs trwa jeden dzień, pod koniec szkolenia odbywa się egzamin kwalifikacyjny

Wymagania dla uczestników:

 • 18 lat.

Termin szkolenia:

 • 30.01.2020
 • 28.02.2020

Koszt szkolenia w Ośrodku Doskonalenia Kadr SIMP w Poznaniu:

 • 170 zł/os (zw. z VAT)

Plus koszt egzaminów:

 • Koszt jednego egzaminu kwalifikacyjnego w 2020 r. wynosi:

– koszt egzaminu na dozór: 260,00 zł/os (zw. z VAT) – koszt egzaminu na eksploatację: 260,00 zł/os (zw. z VAT)

 

Szkolenia grupowe dla Firm:

 • Nasz Ośrodek zajmuję się kompleksową organizacją szkolenia.
 • Zajęcia odbywają się na terenie zleceniodawcy lub w innym dogodnym miejscu dla klienta.
 • Zakres szkolenia dostosowujemy do zapotrzebowania klienta.
 • Kursy organizujemy w dogodnym dla klienta terminie
 • W celu poznania szczegółowej oferty prosimy o kontakt.

 

Do pobrania wniosek o sprawdzenie kwalifikacji (w formacie PDF)

wniosek – Uprawnienia Gazowe

Dokładny zakres szkolenia ustalamy indywidualnie z klientem.   Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą wykonywać prace przy dozorze i/lub eksploatacji rządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe:

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie;
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa;
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 9. turbiny gazowe;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 -9.

Zakres uprawnień: może obejmować: obsługę, konserwację, remonty, montaż i prace kontrolno-pomiarowe

 • dojazd wykładowcy w miejsce szkolenia (na terenie całej Polski)
 • kompleksową organizację i przeprowadzenie szkolenia
 • Po szkoleniu uczestnik kursu podchodzi do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia dozorowe lub/ i uprawnienia eksploatacyjne. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne, ważne przez 5 lat.

Koszt egzaminu kwalifikacyjnego w roku 2020 wynosi: Dozór 260,00 zł (zw. z VAT) Eksploatacja: 260,00 zł (zw. z VAT)

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą i do skorzystania z naszych usług.   Osoba do kontaktu w sprawie szkoleń: Magda Chojnicka Tel: 728 339 309 e-mail: magda.chojnicka@odksimp.pl   Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Poznaniu ul. Wieniawskiego 5/9 Poznań 61-712

Copyright by ODKSIMP