Telefon
telefon: 61 853 80 37
E-mail
facebook google + goldenline
Uprawnienia Elektryczne GR 1 Dozór i Eksploatacja

Uprawnienia Elektryczne gr 1 Dozór i Eksploatacja – Szkolenia do 1 kV i powyżej 1 kV

Najbliższy termin szkolenia: 18.10.2019

Zdobądź z nami uprawnienia w jeden dzień.

 

Zapisy na szkolenie na Uprawnienia Elektryczne:

 • telefonicznie: 61 8 53 80 37 lub 728 339 309
 • mailowo: magda.chojnicka@odksimp.pl
 • osobiście w biurze ODK SIMP w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 5/9 p. 215

 

Szkolenia na uprawnienia elektroenergetyczne tzw. kursy SEP mają na celu przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego na odpowiednie uprawnienia. Kurs elektryczny zakończony jest egzaminem kwalifikacyjnym. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania świadectwa kwalifikacyjnego ważnego przez 5 lat. 

Miejsce szkolenia:

 • Kurs na uprawnienia elektryczne organizujemy w naszym Ośrodku szkoleniowym w Poznaniu

Czas trwania:

 • kurs trwa jeden dzień, pod koniec szkolenia odbywa się egzamin kwalifikacyjny

Wymagania dla uczestników:

 • 18 lat.

Termin szkolenia:

 • 18.10.2019
 • 21.11.2019
 • 12.12.2019

Koszt szkolenia w Ośrodku Doskonalenia Kadr SIMP w Poznaniu:

 • 170 zł/os (zw. z VAT)

Plus koszt egzaminów:

 • Koszt jednego egzaminu kwalifikacyjnego w 2019 r. wynosi:

– koszt egzaminu na dozór: 225,00 zł/os (zw. z VAT) – koszt egzaminu na eksploatację: 225,00 zł/os (zw. z VAT)

 

Szkolenia grupowe dla Firm:

 • Nasz Ośrodek zajmuję się kompleksową organizacją szkolenia.
 • Zajęcia odbywają się na terenie zleceniodawcy lub w innym dogodnym miejscu dla klienta.
 • Zakres szkolenia dostosowujemy do zapotrzebowania klienta.
 • Kursy organizujemy w dogodnym dla klienta terminie
 • W celu poznania szczegółowej oferty prosimy o kontakt.

 

 

Do pobrania wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na elektryczne uprawnienia (w formacie PDF)

wniosek uprawnienia elektryczne

Dokładny zakres szkolenia ustalamy indywidualnie z klientem.

Kursy elektryczne przeznaczone są dla osób które chcą wykonywać prace przy dozorze i/lub eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. 1. urządzenia prądotwórcze, przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego; 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV; 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW; Uprawnienia energetyczne 5. urządzenia elektrotermiczne; 6.urządzenia do elektrolizy; 7.sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego; 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym; 10 aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 -9   Zakres uprawnień: może obejmować: obsługę, konserwację, remonty, montaż i prace kontrolno-pomiarowe

Dokładny zakres szkolenia ustalamy indywidualnie z klientem.

Kursy na uprawnienia elektryczne przeznaczone są dla osób które chcą wykonywać prace przy dozorze i/lub eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

1. urządzenia prądotwórcze, przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;

4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;

5. urządzenia elektrotermiczne;

6.urządzenia do elektrolizy;

7.sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

10 aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 -9   Zakres uprawnień: może obejmować: obsługę, konserwację, remonty, montaż i prace kontrolno-pomiarowe

 • dojazd wykładowcy w miejsce szkolenia
 • kompleksową organizację i przeprowadzenie szkolenia
 • Po szkoleniu uczestnik kursu podchodzi do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia dozorowe lub/ i uprawnienia eksploatacyjne. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne, ważne przez 5 lat.

Koszt jednego egzaminu kwalifikacyjnego w 2019 r. wynosi: Dozór: 225,00 zł/os (zw. z VAT) Eksploatacja: 225,00 zł/os (zw. z VAT)

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą i do skorzystania z naszych usług.

 

Osoba do kontaktu w sprawie szkoleń: Magda Chojnicka

 

Tel: 728 339 309 e-mail: magda.chojnicka@odksimp.pl

 

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Poznaniu ul. Wieniawskiego 5/9 Poznań 61-712

 

e-mail: biuro@odksimp.pl

 

Tel: 618538037

pracujemy do poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00

Copyright by ODKSIMP