Telefon
telefon: 61 853 80 37
E-mail
facebook google + goldenline
Uprawnienia Energetyczne Cieplne GR 2 Dozór i Eksploatacja

Uprawnienia Energetyczne Cieplne GR 2 Dozór i Eksploatacja – Szkolenia

Najbliższy termin szkolenia:  17.10.2019

Zdobądź z nami uprawnienia w jeden dzień.

 

Zapisy na szkolenie na uprawnienia energetyczne cieplne

 • telefonicznie: 61 8 53 80 37 lub 728 339 309
 • mailowo: magda.chojnicka@odksimp.pl
 • osobiście w biurze ODK SIMP w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 5/9 p. 215

Szkolenia na Uprawnienia Energetyczne gr II Cieplne mają na celu przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego na odpowiednie uprawnienia. Kurs na Uprawnienia Cieplne zakończony jest egzaminem kwalifikacyjnym. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania świadectwa kwalifikacyjnego ważnego przez 5 lat. Kursy na uprawnienia energetyczne przeznaczone są dla osób, które chcą wykonywać prace przy dozorze i/lub eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Miejsce szkolenia:

 • Kurs organizujemy w naszym Ośrodku szkoleniowym w Poznaniu

Czas trwania:

 • kurs trwa jeden dzień, pod koniec szkolenia odbywa się egzamin kwalifikacyjny

Wymagania dla uczestników:

 • 18 lat.

Termin szkolenia:

 • 17.10.2019
 • 25.11.2019

Koszt szkolenia w Ośrodku Doskonalenia Kadr SIMP w Poznaniu:

 • 170 zł/os (zw. z VAT)

Plus koszt egzaminów:

 • Koszt jednego egzaminu kwalifikacyjnego w 2019 r. wynosi:

– koszt egzaminu na dozór: 225,00 zł/os (zw. z VAT) – koszt egzaminu na eksploatację: 225,00 zł/os (zw. z VAT)

 

Szkolenia grupowe dla Firm:

 • Nasz Ośrodek zajmuję się kompleksową organizacją szkolenia.
 • Zajęcia odbywają się na terenie zleceniodawcy lub w innym dogodnym miejscu dla klienta.
 • Zakres szkolenia dostosowujemy do zapotrzebowania klienta.
 • Kursy organizujemy w dogodnym dla klienta terminie
 • W celu poznania szczegółowej oferty prosimy o kontakt.

 

Dokładny zakres szkolenia ustalamy indywidualnie z klientem.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą wykonywać prace przy dozorze i/lub eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW;
 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW;
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW;
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9.

Zakres uprawnień: może obejmować: obsługę, konserwację, remonty, montaż i prace kontrolno-pomiarowe     Do pobrania wniosek o sprawdzenie kwalifikacji (w formacie PDF) wniosek uprawnienia cieplne

Uprawnienia energetyczne

Uprawnienia energetyczne

 

Dokładny zakres szkolenia ustalamy indywidualnie z klientem.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą wykonywać prace przy dozorze i/lub eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW;
 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW;
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW;
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9.

Zakres uprawnień: może obejmować: obsługę, konserwację, remonty, montaż i prace kontrolno-pomiarowe

 • dojazd wykładowcy w miejsce szkolenia (na terenie całej Polski)
 • kompleksową organizację i przeprowadzenie szkolenia
 • Po szkoleniu uczestnik kursu podchodzi do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia dozorowe lub/ i uprawnienia eksploatacyjne. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne, ważne przez 5 lat.

Koszt egzaminu kwalifikacyjnego w roku 2019 wynosi: Dozór 225,00 zł (zw. z VAT) Eksploatacja: 225,00 zł (zw. z VAT)

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą i do skorzystania z naszych usług. Osoba do kontaktu w sprawie szkoleń: Magda Chojnicka Tel: 728 339 309 e-mail: magda.chojnicka@odksimp.pl   Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Poznaniu ul. Wieniawskiego 5/9 Poznań 61-712   e-mail: biuro@odksimp.pl Tel: 618538037 pracujemy do poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00

Copyright by ODKSIMP