Telefon
telefon: 61 853 80 37
E-mail
facebook google + goldenline
Konserwator suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

Konserwator suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego na konserwatora suwnic, wciągników i wciągarek  ogólnego przeznaczenia.
 • Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania ważnego bezterminowo zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do konserwacji danego urządzenia.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • uczestnik szkolenia powinien posiadać ważne Uprawnienia Elektryczne Gr I do 1 kV (dla konserwacji po stronie elektrycznej),
 • zaleca się ukończenie kursu na operatora suwnic kat I S lub II S.

Miejsce i termin szkolenia:

Kurs organizujemy w naszym Ośrodku Doskonalenia Kadr SIMP w Poznaniu. Kurs organizujemy po zebraniu się grupy szkoleniowej min. 6 os.  

Egzamin:

Po zakończeniu kursu jego słuchacze zostają zgłoszeni do egzaminu w oddziale Urzędu Dozoru Technicznego, w celu uzyskania zaświadczeń kwalifikacyjnych uprawniających do konserwacji suwnic ogólnego przeznaczenia. Nasz Ośrodek pośredniczy przy załatwianiu formalności związanych w egzaminem w UDT. Koszt egzaminu UDT wynosi: 152 zł/os

Koszt szkolenia : 890 zł/os

  Szkolenie organizowane jest na podstawie programu nauczania zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego w Poznaniu. Zdawalność państwowych egzaminów UDT w naszym Ośrodku szkoleniowym wynosi blisko 100%  

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe dla uczestników,
 • kompleksową organizację i przeprowadzenie szkolenia:
 • pośredniczenie przy załatwianiu formalności przy uzgadnianiu egzaminu w UDT .
 
Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą i do skorzystania z naszych usług. Przy zgłoszeniach grupowych oferujemy atrakcyjne rabaty. Osoba do kontaktu w sprawie szkoleń:

Magda Chojnicka

Tel: 728 339 309

e-mail: magda.chojnicka@odksimp.pl

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Poznaniu ul. Wieniawskiego 5/9 Poznań 61-712 e-mail: biuro@odksimp.pl Tel: 618538037 pracujemy do poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00
Szkolenie organizowane jest na podstawie programu nauczania zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego w Poznaniu. Zdawalność państwowych egzaminów UDT w naszym Ośrodku szkoleniowym wynosi blisko 100%
 
 • materiały szkoleniowe dla uczestników,
 • kompleksową organizację i przeprowadzenie szkolenia:
 • pośredniczenie przy załatwianiu formalności przy uzgadnianiu egzaminu w UDT .
 
Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą i do skorzystania z naszych usług. Przy zgłoszeniach grupowych oferujemy atrakcyjne rabaty. Koszt szkolenia ustalamy indywidualnie z klientem. Osoba do kontaktu w sprawie szkoleń:

Magda Chojnicka

Tel: 728 339 309

e-mail: magda.chojnicka@odksimp.pl

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Poznaniu ul. Wieniawskiego 5/9 Poznań 61-712 e-mail: biuro@odksimp.pl Tel: 618538037 pracujemy do poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00
Copyright by ODKSIMP