Telefon
telefon: 61 853 80 37
E-mail
facebook google + goldenline
Obsługa i konserwacja Urządzeń Transportu Bliskiego suwnice, podesty, wciągniki, dźwigi, żurawie

Kursy UDT  obsługa suwnic, podestów, wciągników, żurawi, dźwigów. Kursy w dogodnych terminach na sprzęcie klienta.

Przygotowujemy do egzaminu UDT.

W naszej ofercie kursów UDT znajdują się szkolenia z zakresu obsługi i konserwacji:

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą i do skorzystania z naszych usług. Przy zgłoszeniach grupowych oferujemy atrakcyjne rabaty.

 

Osoba do kontaktu w sprawie szkoleń:


Magda Chojnicka


Tel: 728 339 309


e-mail: magda.chojnicka@odksimp.pl

 


Pragniemy poinformować, że zdawalność egzaminów państwowych UDT wynosi w naszej firmie blisko 100%

 

Szkolenia z obsługi urządzeń transportu bliskiego organizujemy w siedzibie klienta, przy użyciu jego sprzętu.

 

Terminy szkoleń ustalamy dogodne dla klienta.


Nasze szkolenia zawodowe z obsługi urządzeń transportu bliskiego przygotowują do egzaminu przed Komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.


Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały szkoleniowe.

Szkolenia obejmują:

  • dojazd wykładowcy w miejsce szkolenia,
  • materiały szkoleniowe dla uczestników,
  • kompleksową organizację i przeprowadzenie szkolenia: zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych,
  • pośredniczenie przy załatwianiu formalności przy uzgadnianiu egzaminu w UDT .
Kursy BHP, PPOZ, Pierwsza Pomocobsluga wozkow jezdniowychobsluga urzadzen transportu bliskiegouprawnienia energetyczne
Copyright by ODKSIMP