Telefon
telefon: 61 853 80 37
E-mail
facebook google + goldenline
Kursy BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Kursy BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Okresowe szkolenia BHP prowadzone są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

  Kursy BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. mogą być prowadzone w zależności od Państwa zapotrzebowania przez specjalistów tj.: w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, funkcjonariuszy służby ppoż., lekarzy, prawników. Wykładowcy prowadzący szkolenia z BHP legitymują się wyższym wykształceniem, posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz pedagogiczne i mogą zapewnić właściwą realizację programów szkoleniowych.   Naukę uatrakcyjniamy stosując najnowsze techniki multimedialne, prezentacje oraz projekcje filmowe, a czynni zawodowo wykładowcy dzielą się swoim bogatym doświadczeniem.   Cel kursu:
 • Uzupełnienie i aktualizacja wiedzy i umiejętności w dziedzinie BHP i PPOŻ .
Warunki przyjęcia na kurs:
 • Ukończone 18 lat.
Miejsce szkolenia:
 • Kurs organizujemy w naszym Ośrodku szkoleniowym w Poznaniu, w siedzibie klienta lub w dogodnym dla klienta miejscu.
Czas trwania szkolenia:
 • 16 godz.
Kurs może zostać zrealizowany również w formie samokształcenia kierowanego. Termin szkolenia:
 • Szkolenie otwarte: w celu poznania najbliższego terminu prosimy o kontakt z naszym biurem
 • Szkolenia zamknięte: termin ustalamy indywidualnie z klientem.
Koszt szkolenia:
 • W celu poznania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z naszym biurem.

  Postaramy się stworzyć dla Państwa ofertę, która w pełni spełni Państwa oczekiwania.
  Kursy BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Szkolenie prowadzone jest wg programu zgodnego z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).
 
Na kursie będą omawiane zagadnienia z zakresu:
 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.
     

Kursy BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Szkolenie prowadzone jest wg programu zgodnego z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).
 
Na kursie będą omawiane zagadnienia z zakresu:
 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.
     

 

Kursy BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • dojazd wykładowcy w miejsce szkolenia;
 • materiały szkoleniowe dla uczestników;
 • kompleksową organizację i przeprowadzenie szkolenia;
 • na potwierdzenie ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą i do skorzystania z naszych usług.Przy zgłoszeniach grupowych oferujemy atrakcyjne rabaty.

Osoba do kontaktu w sprawie szkoleń:

Magda Chojnicka Tel: 728 339 309

e-mail: magda.chojnicka@odksimp.pl

  Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Poznaniu ul. Wieniawskiego 5/9 Poznań 61-712

 

e-mail: biuro@odksimp.pl

Tel: 618538037 pracujemy od  poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00    
Copyright by ODKSIMP