Telefon
telefon: 61 853 80 37
E-mail
facebook google + goldenline
Kursy BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Kursy BHP dla pracowników administracyjno-biurowych prowadzone są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Kursy BHP dla pracowników administracyjno-biurowych mogą być prowadzone w zależności od Państwa zapotrzebowania przez specjalistów tj.: w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, funkcjonariuszy służby ppoż., lekarzy, prawników.Wykładowcy prowadzący szkolenia z BHP legitymują się wyższym wykształceniem, posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz pedagogiczne i mogą zapewnić właściwą realizację programów szkoleniowych.   Naukę uatrakcyjniamy stosując najnowsze techniki multimedialne, prezentacje oraz projekcje filmowe, a czynni zawodowo wykładowcy dzielą się swoim bogatym doświadczeniem.  

Cel kursu:

 • Uzupełnienie i aktualizacja wiedzy i umiejętności w dziedzinie BHP i PPOŻ .

Warunki przyjęcia na kurs:

 • Ukończone 18 lat.

Miejsce szkolenia:

 • Kurs organizujemy w naszym Ośrodku szkoleniowym w Poznaniu, w siedzibie klienta lub w dogodnym dla klienta miejscu.

Termin szkolenia:

 • Szkolenie otwarte: w celu poznania najbliższego terminu prosimy o kontakt z naszym biurem
 • Szkolenia zamknięte: ustalamy indywidualnie z klientem.

Koszt szkolenia:

 • W celu poznania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z naszym biurem.

Postaramy się stworzyć dla Państwa ofertę, która w pełni spełni Państwa oczekiwania.   Szkolenie prowadzone jest wg programu zgodnego z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Na kursie będą omawiane zagadnienia z zakresu:
 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą;
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników;
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • postępowanie w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
 
Szkolenie prowadzone jest wg programu zgodnego z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Na kursie będą omawiane zagadnienia z zakresu:
 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą;
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników;
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • postępowanie w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
 
 • dojazd wykładowcy w miejsce szkolenia;
 • materiały szkoleniowe dla uczestników;
 • kompleksową organizację i przeprowadzenie szkolenia;
 • na potwierdzenie ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą i do skorzystania z naszych usług. Przy zgłoszeniach grupowych oferujemy atrakcyjne rabaty.

Osoba do kontaktu w sprawie szkoleń:

Magda Chojnicka Tel: 728 339 309 e-mail: magda.chojnicka@odksimp.pl   Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Poznaniu Wieniawskiego 5/9 Poznań 61-712   e-mail: biuro@odksimp.pl Tel: 618538037 pracujemy od  poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00  
Copyright by ODKSIMP