Telefon
telefon: 61 853 80 37
E-mail
facebook google + goldenline
Szkolenie Ekologiczne

Szkolenie skierowane jest zarówno do koordynatorów komórek jak i osób w nich pracujących, odpowiedzialnych za ochronę środowiska w przedsiębiorstwie, osób mogących pełnić w przyszłości funkcje związane z ogólnie pojętą ekologią oraz do wszystkich zainteresowanych osób, które na co dzień chciałyby poprawić swoje umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania środowiskiem.

Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie uwzględniania kwestii środowiskowych u osób pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą. Ponadto usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy prawnej z wybranych zagadnień ekologicznych i nabycie umiejętności segregowanie odpadów. Dzięki szkoleniu można rozwinąć wrażliwość na problemy środowiska naturalnego.

 

Metody pracy:

 • ćwiczenia praktyczne (różnorodne metody aktywizujące), analiza przypadków, mini-wykłady

 

Czas trwania:

 • do uzgodnienia z klientem, proponujemy szkolenia 1 lub 2 dniowe

 

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat

 

Miejsce i termin szkolenia:

 • kurs organizujemy w naszym Ośrodku szkoleniowym w Poznaniu, w siedzibie klienta lub w dogodnym dla klienta miejscu. Termin szkolenia uzgadniamy dogodny dla klienta.

 

Specjalizujemy się w projektowaniu szkoleń zamkniętych. Szczegółowy program szkolenia dostosujemy do indywidualnych uwarunkowań i zapotrzebowania Państwa firmy.

Przykładowy program szkolenia:

 • Gospodarowanie odpadami – najnowsze zasady
 • Zagrożenia ekosystemów
 • ABC pojęć ekologicznych
 • Źródła wiedzy o ekologii
 • Najważniejsze ustawy
 • Ochrona przyrody – jak o tym rozmawiać?
 • przygotowanie w oparciu o pełną analizę potrzeb klienta programu szkolenia, który dostosujemy do indywidualnych uwarunkowań i zapotrzebowania Państwa firmy
 • dojazd wykładowcy w miejsce szkolenia
 • kompleksową organizację i przeprowadzenie szkolenia
 • materiały szkoleniowe dla uczestników
 • nowoczesne metody prowadzenia zajęć
 • Raport Podsumowujący Szkolenie, który przygotowują nasi trenerzy. Oprócz oceny efektywności szkolenia, znajdą Państwo w nim cenne informacje na temat grupy- jej mocnych stron oraz tych, które należy poprawić.
 • Proponujemy również spotkanie podsumowujące ze zleceniodawcą w celu omówienia mocnych stron uczestników szkolenia, obszarów do rozwoju i ewentualnych rekomendacji do dalszych działań szkoleniowych

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą i do skorzystania z naszych usług. Przy zgłoszeniach grupowych oferujemy atrakcyjne rabaty. Koszt szkolenia ustalamy indywidualnie z klientem.

 

Osoba do kontaktu w sprawie szkoleń:

Magda Chojnicka

Tel: 728 339 309

e-mail: magda.chojnicka@odksimp.pl

 

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 5/9

Poznań 61-712

 

e-mail: biuro@odksimp.pl

Tel: 618538037

pracujemy do poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00

Copyright by ODKSIMP