Telefon
telefon: 61 853 80 37
E-mail
facebook google + goldenline
Skuteczna Windykacja Należności

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych metod prowadzenia windykacji należności w Polsce. Szkolenie ma na celu uświadomienie pracownikom znaczenie umów podpisywanych z kontrahentami i możliwości ich zabezpieczania oraz istoty procedur i terminów związanych z prowadzeniem windykacji należności od niesolidnego kontrahenta. Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości i windykacji oraz pracowników działów sprzedaży.

Dzięki naszemu szkoleniu uczestnicy:

 • nabędą umiejętność skutecznego zabezpieczania umów w chwili ich zawierania z kontrahentami
 • nauczą się prowadzić postępowania windykacyjnego na etapie przedsądowym, które umożliwi skuteczne wniesienie sprawy do Sądu
 • poznają procedury sądowe i egzekucyjne ściągania należności

Metody pracy:

 • rozwiązywaniu w grupach zagadnień z zakresu postępowania windykacyjnego, elementy ćwiczeniowe i case study, symulacje i dyskusje.

Czas trwania:

 • do uzgodnienia z klientem, proponujemy szkolenia 1 lub 2 dniowe

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat

Miejsce i termin szkolenia:

 • kurs organizujemy w naszym Ośrodku szkoleniowym w Poznaniu, w siedzibie klienta lub w dogodnym dla klienta miejscu. Termin szkolenia uzgadniamy dogodny dla klienta.

Specjalizujemy się w projektowaniu szkoleń zamkniętych. Szczegółowy program szkolenia dostosujemy do indywidualnych uwarunkowań i zapotrzebowania Państwa firmy.

 

Przykładowy program szkolenia:

I Polubowne dochodzenie należności od dłużnika

 • Pojęcie wierzyciela i dłużnika
 • Wymagalność roszczenia i odsetki za zwłokę w spełnieniu świadczenia
 • Zaliczanie wpłat dokonywanych przez dłużnika
 • Przedawnienie zobowiązań
 • Formułowanie wezwań do zapłaty
 • Formułowanie ugód pozasądowych i oświadczeń o uznaniu roszczenia
 • Zbieranie dokumentacji umożliwiającej skuteczne dochodzenie należności
 • Zabezpieczanie roszczeń w umowach z kontrahentami

II Sądowe dochodzenie należności

 • Elementy konieczne do pozwu o zapłatę
 • Różnice w trybach sądowego dochodzenia należności
 • Procedura sądowa
 • Rodzaje tytułów wykonawczych
 • Postępowanie upadłościowe
 • Postępowanie zabezpieczające

III Egzekucja należności

 • Wniosek wszczynający egzekucję
 • Postępowanie komornicze
 • Skutki zakończonego postępowania egzekucyjnego
 • przygotowanie w oparciu o pełną analizę potrzeb klienta programu szkolenia, który dostosujemy do indywidualnych uwarunkowań i zapotrzebowania Państwa firmy,
 • dojazd wykładowcy w miejsce szkolenia,
 • kompleksową organizację i przeprowadzenie szkolenia,
 • materiały szkoleniowe dla uczestników,
 • nowoczesne metody prowadzenia zajęć,
 • Raport Podsumowujący Szkolenie, który przygotowują nasi trenerzy. Oprócz oceny efektywności szkolenia, znajdą Państwo w nim cenne informacje na temat grupy- jej mocnych stron oraz tych, które należy poprawić,
 • proponujemy również spotkanie podsumowujące ze zleceniodawcą w celu omówienia mocnych stron uczestników szkolenia, obszarów do rozwoju i ewentualnych rekomendacji do dalszych działań szkoleniowych.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą i do skorzystania z naszych usług. Przy zgłoszeniach grupowych oferujemy atrakcyjne rabaty. Koszt szkolenia ustalamy indywidualnie z klientem.

 

Osoba do kontaktu w sprawie szkoleń:

Magda Chojnicka

Tel: 728 339 309

e-mail: magda.chojnicka@odksimp.pl

 

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 5/9

Poznań 61-712

 

e-mail: biuro@odksimp.pl

Tel: 618538037

pracujemy do poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00

Copyright by ODKSIMP