Telefon
telefon: 61 853 80 37
E-mail
facebook google + goldenline
Aktualności
13-03-2019
Zapraszamy na szkolenia z obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych.
  Szkolenia organizujemy w siedzibie klienta, przy użyciu jego sprzętu, dzięki temu uczestnicy łatwiej i szybciej przyswajają przekazywaną im wiedzę.   Terminy szkoleń ustalamy dogodne dla klientów.   Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą i do skorzystania z naszych usług.
31-12-2018
Kurs Palacz Kotłów C.O. Poznań
Kurs Palacza Kotłów C.O. Poznań. Zdobądź z nami uprawnienia energetyczne cieplne gr 2. Kurs z egzaminem w jeden dzień. Najbliższe terminy szkoleń w Poznaniu: 21.01.2019 Szczegóły na stronie: http://odksimp.pl/menu/szkolenia-zawodowe/uprawnienia-energetyczne/kurs-palacz-kotlow/ Zapisy na Kurs Palacz Kotłów C.O. telefonicznie: 61 8 53 80 37 lub 728 339 309 mailowo: magda.chojnicka@odksimp.pl; osobiście w biurze ODK SIMP w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 5/9 p. 215   Miejsce szkolenia: Poznań Czas trwania: kurs trwa jeden dzień, pod koniec szkolenia odbywa się egzamin kwalifikacyjny Koszt szkolenia w Ośrodku Doskonalenia Kadr SIMP w Poznaniu: 170 zł/os (zw. z VAT)   Koszt jednego egzaminu kwalifikacyjnego w 2019 r. wynosi: – koszt egzaminu na dozór: 225,00
Uprawnienia Elektryczne z pomiarami do 1 kV i powyżej 1 kV
[gallery ids="3341"] Czas trwania szkolenia na Uprawnienia Elektryczne - pomiary elektryczne 3 dni. Najbliższe szkolenie w terminie: 21,22,23.01.2019  Kurs na Uprawnienia Elektryczne z pracami kontrolo-pomiarowymi organizujemy po zebraniu grupy szkoleniowej min 6 os. Miejsce:  Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 5/9 Egzamin kwalifikacyjny: pod koniec szkolenia odbywa się egzamin kwalifikacyjny Kurs skierowany jest do osób legitymujących się wykształceniem zawodowym elektrycznym lub pokrewnym , posiadających doświadczenie w pracy w zawodzie (w przypadku osób posiadających inne wykształcenie). Cel kursu: Przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego w celu uzyskania kwalifikacji energetycznych na stanowisku
23-08-2018
OFERTA PRACY INSTRUKTOR
  Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Poznaniu poszukuje wykwalifikowanych instruktorów do prowadzenie szkoleń (zajęcia teoretyczne i praktyczne) z obsługi  wózków jezdniowych podnośnikowych.   Wymagania: - uprawnienia instruktora teoretycznej i praktycznej nauki z zakresu kierowcy wózka jezdniowego, - doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, - przygotowanie pedagogiczne, - wysoka kultura osobista, - bardzo dobra organizacja pracy     Osoby zainteresowane, dysponujące odpowiednim wykształceniem, uprawnieniami i doświadczeniem proszone są o składanie CV z aktualnym zdjęciem na adres magda.chojnicka@odksimp.pl
14-05-2018
RODO/Polityka Prywatności
Ośrodek Doskonalenia Kard SIMP Cecylia Kolonowska – Majtas z siedzibą w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 5/9 szanując Państwa dane osobowe informuje, iż:  wdrożyła środki techniczno organizacyjne wynikające z Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, a także stosuje zasady związane z domyślną ochroną danych osobowych, jak również zgodnie z filozofią naszej firmy zbiera tylko i wyłącznie minimalną ilość danych osobowych mając na uwadze zasady przetwarzania danych osobowych. Ośrodek Doskonalenia Kard SIMP Cecylia Kolonowska – Majtas  przetwarza dane osobowe w celu przygotowania oferty oraz zawarcia umowy zgodnie z Art. 6 Ust.1 Lit. „B” – jak przygotowania oferty sprzedaży naszych
09-03-2018
Zmiany w uprawnieniach do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych
Zmiany w uprawnieniach do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych   Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym z dnia 15.12.2017  imienne zezwolenia tzw. uprawnienia wewnątrzzakładowe stracą ważność.*   Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym  również prowadzonych oraz specjalizowanych będzie możliwa na podstawie uprawnień wydanych tylko przez Urząd Dozoru Technicznego.   Zapraszamy do skorzystania z naszych szkoleń przygotowujących do egzaminu przed Komisją UDT. Kursy są skierowane do osób, które posiadają imienne zezwolenia oraz osób, które nie miały do tej pory uprawnień.   W celu poznania szczegółowej
Oferta Pracy – Instruktor kursu kierowca wózków widłowych
Oferta Pracy - Instruktor kursu kierowca wózków widłowych   Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Poznaniu poszukuje wykwalifikowanych instruktorów do prowadzenie szkoleń (zajęcia teoretyczne i praktyczne) z obsługi  wózków jezdniowych podnośnikowych. Wymagania: - uprawnienia instruktora teoretycznej i praktycznej nauki z zakresu kierowcy wózka jezdniowego, - doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, - przygotowanie pedagogiczne, - wysoka kultura osobista, - bardzo dobra organizacja pracy Oferujemy atrakcyjne warunki. Osoby zainteresowane, dysponujące odpowiednim wykształceniem, uprawnieniami i doświadczeniem proszone są o składanie CV z aktualnym zdjęciem na adres magda.chojnicka@odksimp.pl
Copyright by ODKSIMP