Telefon
telefon: 61 853 80 37
E-mail
facebook google + goldenline

Kurs Palacza Kotłów C.O. Poznań.

Zdobądź z nami uprawnienia energetyczne cieplne gr 2.

Kurs z egzaminem w jeden dzień.

Najbliższe terminy szkoleń w Poznaniu: 21.01.2019

Szczegóły na stronie: http://odksimp.pl/menu/szkolenia-zawodowe/uprawnienia-energetyczne/kurs-palacz-kotlow/

Zapisy na Kurs Palacz Kotłów C.O.

telefonicznie: 61 8 53 80 37 lub 728 339 309

mailowo: magda.chojnicka@odksimp.pl;

osobiście w biurze ODK SIMP w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 5/9 p. 215

 

Miejsce szkolenia: Poznań

Czas trwania: kurs trwa jeden dzień, pod koniec szkolenia odbywa się egzamin kwalifikacyjny

Koszt szkolenia w Ośrodku Doskonalenia Kadr SIMP w Poznaniu: 170 zł/os (zw. z VAT)

 

Koszt jednego egzaminu kwalifikacyjnego w 2019 r. wynosi:

– koszt egzaminu na dozór: 225,00 zł/os (zw. z VAT)

– koszt egzaminu na eksploatację: 225,00 zł/os (zw. z VAT)

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą wykonywać prace przy dozorze i/lub eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych

kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

Szkolenia na Uprawnienia Energetyczne gr II mają na celu przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego na odpowiednie uprawnienia. Kurs na Uprawnienia Cieplne zakończony jest egzaminem kwalifikacyjnym. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania świadectwa kwalifikacyjnego ważnego przez 5 lat. Kursy na uprawnienia energetyczne przeznaczone są dla osób, które chcą wykonywać prace przy dozorze i/lub eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Copyright by ODKSIMP